Đại hội đảng luôn là sự kiện rất quan trọng được các lãnh đạo đầu tư khá kĩ lưỡng. Lựa chọn quà tặng đại hội không chỉ phát huy hết chức năng truyền tải thông điệp đến các vị đại biểu mà nó còn phải có ý nghĩa. Trong vô vàn các giải pháp thì sản phẩm […]