Hiển thị tất cả 3 kết quả

Ấm Chén Tử Sa- Hồng Sa

Ấm trà tử sa tay ngang Bát Tràng

Ấm Chén Tử Sa- Hồng Sa

Ấm trà tử sa tay ngang Bát Tràng

Bộ Ấm Chén Bát Tràng

Ấm trà tử sa tay ngang Bát Tràng