Bộ 12 Sản Phẩm Viền Kim Vàng

Gồm:

  • 6 chén cơm
  • 1 Tô
  • 1 đĩa sâu
  • 1 đĩa loe
  • 1 đĩa bằng
  • 1 đĩa tiêu
  • 1 chén chấm

Xuất xứ: Hàng Việt Nam.
Hotline : 0888.032.333

0888.032.333