Bộ 12 Sản Phẩm Hoa 08

409.000  339.000 

Bộ gồm:

  • 6 chén cơm (11,4 x 5,9 cm)
  • 1 Tô (17,8 x 7,1 cm)
  • 1 đĩa sâu (15,1 x 2,9 cm)
  • 1 đĩa loe (17,9 x 3,6 cm)
  • 1 đĩa bằng (20 x 2,3 cm)
  • 1 đĩa tiêu (9,2 x 2,3 cm)
  • 1 chén chấm (9,2 x 4,3 cm)

Hoa văn: hoa hồng đỏ.

Xuất xứ: Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Hotline : 0888.032.333

0888.032.333